Militaria Beurs Houten
Copyright 2019 by "Mr.P"    All Rights reserved    E-Mail: militariabeurshouten@gmail.com
Beste bezoeker van deze internetpagina en wellicht ook onze verzamelbeurs. Zoals u elders op deze pagina kunt lezen streeft de militariabeurs Houten ernaar om een actieve maatschappelijke bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld zulke zaken als burgerschapsvorming, samenleven en onderwijs.
Elke historisch verzamelaar en vele (inter)nationale historische musea, pogen door middel van het bestuderen, tentoonstellen of bijvoorbeeld bijna dagelijks bediscussieren van het verleden, te komen tot meer kennis en kennisoverdracht van wat er in vroegere perioden heeft plaatsgevonden. De frase "opdat men niet vergeet" is niet voor niets een begrip geworden dat voor vele mensen synoniem staat aan de herinnering en herdenking van de Tweede Wereldoorlog met al haar verschrikkingen en de holocaust in het bijzonder.
Wij proberen hier als verzamelbeurs en historische (hobby)onderzoekers graag ons steentje aan bij te dragen. Onze beurs op 1 mei vond per toeval plaats in dezelfde week als de nationale 4 en 5 mei herdenkingings- en bevrijdingsactiviteiten in heel Nederland. Een mooie kans om extra stil te staan bij het verleden en nog meer aandacht te geven aan onze vrijheid, en de mensen te herdenken die in het verleden hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. Zeker in de roerige tijden waarin wij momenteel leven is het extra belangrijk om lering te trekken uit het verleden en niet dezelfde fouten te maken als vroeger. Aangezien wij als beurs graag ons steentje bijdragen, hebben we contact gezocht met het Nationaal Comite 4 en 5 Mei en toestemming gekregen om hun 2016 bevrijdingssymboliek (het bekende bevrijdingsfakkeltje en bijvoorbeeld de jaarcartoons) te mogen gebruiken. Deze kunt u op diverse plekken terugvinden, bijvoorbeeld hier op de site, maar ook op de beurs zelf.
Om het Nationaal Comite 4 en 5 Mei te steunen en de boodschap van de herdenking en bevrijding verder te helpen verspreiden, kunt u hieronder de jaartekst 2016 van het Comite terugvinden. Deze is geschreven door politiek filosoof Tamar de Waal. Zij geeft in haar tekst De Vrijheid Omarmt, een inspirerende en tot nadenken aanzettende overeenkomst weer tussen hedendagse actualiteit en historie.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de site van het Comite (www.4en5mei.nl) en hopen wij verder dat veel mensen een bezoek brengen aan een of meer van de vele activiteiten die er in de eerste week van mei zullen plaatsvinden. Opdat men niet vergeet...!
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.
Welkom op onze website
E-mail: Militariabeurshouten@gmail.com

Telefoon: 06-19867985 (beschikbaar van 10.00 tot 19.00 uur)
CONTACT

Let op, de beurs van 3 mei wordt verplaatst naar 18 oktober.